Помощна информация

Ръководства за работа със системата
Полезни връзки и контакти
Инструкции за присъединяване към RegiX и контакти в ДАЕУ https://www.e-gov.bg/bg/143
Не следвайте Приложение 2 ! Описаната процедура за техническа свързаност не се отнася за администрациите, които ще ползват RegiX чрез тази система.
Адрес на тестовата среда iistest.kontrax.bg/ReguxTest
Адрес на продукционната среда regux.egov.bg
За технически въпроси, свързани с тази система (RegUX) Ivan.Dilov@kontrax.bg, тел. 02/9609762